Välkommen till Båtdokgruppen

Vi är ett förlag som specialiserat oss på böcker om båtar, kust och hav sedan 1980.

Sedan 1980-talets början har Båtdokgruppen arbetat med kulturhistoriska undersökningar av de traditionellt byggda bruksbåtarna i Sverige.

Utgivningen startade med fem volymer i serien ”Båtar i Sverige”. Hittills dokumentationsmaterialet från Blekinge, Halland, Skåne, Dalsland samt Bohuslän redovistas i bokform. Material från ytterligare ett antal landskap finns. Det är vår förhoppning att dokumentationen skall vara ett stöd för bevarandet av vårt traditionella bestånd av bruksbåtar.

Läs mer..