Vi stödjer

För oss på är det viktigt att hjälpa till och stödja. Se nedan vilka företag och organisationer som vi väljer att stötta.

Motorfabriken GÖTA

Svenskt Hantverk sedan 1907. Idag ett levande industri-museum.

Till gotamotor.com

Länspumpen

Länspumpen är en sjöfartshistorisk tidskrift som strävar efter ett varierat innehåll, kanske med en viss slagsida åt dokumentationen av den mindre sjöfarten och svensk sjöfart efter 1945.

Till lanspumpen.se

Claessons Trätjära

Gamla tiders hantverkskunnande och material hade egenskaper och kvalitéer, överlägsna dagens. Affärsidén är att fylla behovet av traditionsenliga underhållsmaterial för att vårda och bevara både hus och skepp.

Till claessons.com

Holmöns båtmuseum

Holmöns båtmuseum drivs med ideella krafter och berättar om kustkulturen och människornas liv vid Norra Kvarken. Ta del av öns stolta båtbyggartraditioner, det forna vardagslivet och Holmöarnas mäktiga kulturhistoria och natur.

Till holmonsbatmuseum.se

Nyhamns Såg & Båtbyggeri

Nyhamns Såg & Båtbyggeri ägs och drivs av Martin och Mathias Ravanis.

I deras ramsåg förädlas flera hundra år gamla träd till breda klädselbrädor och kvarterssågade golvplank, korsvirke och bjälkar i grova dimensioner och långa längder, skeppsvirke av högsta kvalitet och exklusiva träbord.

Till nyhamnssag.se

Kalmar Sjöfartsmuseum

På Kalmar Sjöfartsmuseum finns tusentals nautiska föremål, t.ex. skeppsmodeller, kaptenstavlor och exotiska ting från när och fjärran. Museet har ca 3.000 föremål och räknas som ett av de mest intressanta av landets mindre museer.

Till kalmarsjofartsmuseum.se

Råå Museum för Fiske och Sjöfart

Museet, som berättar fiskarnas och sjömännens historia, finns vid Museiplanen på Råå i södra Helsingborg.

Till raamuseum.se

Skärhamns Sjöfartsmuseum – De seglade för Tjörn

På våren 1976 bildades föreningen De seglade för Tjörn. En av föreningens målsättningar var att bevara minnen från Tjörns sjöfartskultur.

Föreningen fick möjlighet att ta över ett av de äldsta husen i Skärhamn, det s k Cherlinska huset, och sommaren 1977 invigdes sjöfartsmuseét. Nu kunde föreningen dokumentera öns sjöfart med bilder, modeller, föremål och skrifter.

Till deseglade.se

Museum Sea Art

Museum Sea Art invigdes 1 mars 2019 och bygger på samlingar som under många år har tillhandahållits eller förvaltats av tidigare museiinspektören, redaktör Benny Boysen. Delar av samlingen har tidigare visats i specialutställningar på andra kulturhistoriska museer.

Till museumseaart.dk

Rödvig Skibsmotormuseum

Museets samling består av mer än 300 motorer från perioden 1903-1973, och av en 20 ton tung fiskebåt ställd på torra land. Dessutom finns det många maritima artiklar.

Till skibsmotor.dk

Gullholmen Konstmuseum

Konstmuseet är resultatet av bröderna Johanssons gemensamma samlande under 60 år. Deras passion för konst väcktes tidigt och fokus ligger på konstnärer, verksamma före 1970, som tillhörde ”Gullholmen-kolonin och mellersta Bohuslän.

Till gullholmenkonstmus.se

Branteviks Maritima Museum

Museets samlingar är resultatet av ett mångårigt arbete. Praktiskt taget samtliga föremål är gåvor i regel skänkta av brantevikare med anknytning till sjöfarten och fisket.

Till branteviksmuseum.se

Skillinge Sjöfartsmuseum

Förutom fartygsmålningar och fartygsmodeller visas här hur Skillinge växte fram till ett välmående sjöfartssamhälle med åtskilliga partrederier. När segelfarten avtog, ökade fisket, vilket också finns representerat på museet. 

Till skillingemuseum.se

Båtmuseet i Onsala

Föreningen Båt och Sjöfartsmuseet i Onsala är en ideell förening. Den bildades vid ett allmänt möte den 10 juni år 1998, till vilket ett 70-tal intresserade personer infunnit sig för att bli medlemmar. Båt och Sjöfartsmuseet i Onsala har för närvarande cirka 450 medlemmar.

Till batmuseetonsala.se

Sveriges Sjömanshusmuseum

Sveriges Sjömanshusmuseum är landets enda bevarade mönstringshus för sjöfolk med tidstypiskt inrett mönstringskontor. Museet visar utställningar om livet ombord och om krigsseglare under andra världskriget. Till sevärdheterna hör en imponerande kaptenssalong och en autentisk manskapsskans.

Till sjomanshusmuseum.se

Marstal sjöfartsmuseum

Marstal sjöfartsmuseum rymmer ett antal spännande, permanenta utställningar.

Det är dock endast ett litet urval av museets samlingar som de har valt att skriva om på hemsidan. Om du vill veta mer måste man åka dit och besöka dem.

Till marmus.dk