Om oss

Vi är ett förlag som specialiserat oss på böcker om båtar, kust och hav. Sedan 1980-talets början har Båtdokgruppen arbetat med kulturhistoriska undersökningar av de traditionellt byggda bruksbåtarna i Sverige.

Utgivningen startade med fem volymer i serien ”Båtar i Sverige”. Hittills dokumentationsmaterialet från Blekinge, Halland, Skåne, Dalsland samt Bohuslän redovistas i bokform. Material från ytterligare ett antal landskap finns. Det är vår förhoppning att dokumentationen skall vara ett stöd för bevarandet av vårt traditionella bestånd av bruksbåtar.

Sedan förlaget startade har ett sjuttiotal boktitlar publicerats. Ytterligare ett tiotal är under produktion idag. Utgivningen omfattar böcker om fartyg och båtar, segel och motor, från övre Norrland till Galicien och från forntid till nutid. Böckerna faller inom vit skilda ämnesområden som etnologi, arkeologi, lokalhistoria och industrihistoria. Gemensamt är dock att de alltid har kopplingar till båtar, kust och hav.

Förlaget erbjuder båtbyggare och modellbyggare ritningsmaterial alltifrån enkla ekor till större däckade båtar. Material finns, förutom från ovan nämnda landskap, även från Gotland, Öland, Västergötland, Västerbotten samt kalmarkusten.

Tag gärna kontakt med oss för en förutsättningslös diskussion om ni har tankar på att utge något som faller inom våra ämnesområden.