Köpvillkor

ALLMÄNNA VILLKOR TILL BÅTDOKGRUPPEN AB:s WEBBSHOP

Pkt 1. Allmänt

Vi, Båtdokgruppen AB, Box 111, SE-471 22  Skärhamn, org. nr. 556064-7660, e-post info@batdok.com, tillhandahåller den webbshop som återfinns på https://batdok.com/ (”Webbutik”).

Genom att handla i Webbutiken, registrera ett konto hos oss eller på annat sätt besöka eller använda Webbutiken, godkänner du våra vid var tid gällande allmänna villkor för att handla, besöka eller på annat sätt använda Webbutiken (”Allmänna Villkor”) och intygar också att de uppgifter som du lämnar om dig själv är riktiga.

Vi har rätt att ändra dessa Allmänna Villkor och de eventuella förändringar som vi gör träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att de justerade villkoren har gjorts tillgängliga i Webbutiken.

Pkt 2. Köp

För att genomföra ett köp måste du vara 18 år, eller ha målsmans godkännande.

Du kan genomföra ett köp via Webbutiken och vi kommer därefter – senast då varan levereras till dig – att skicka en skriftlig orderbekräftelse till dig via e-post.

Alla köp via Webbutiken är bindande. Har du genomfört ett köp av misstag måste du därför kontakta oss omedelbart via e-post info@batdok.com.

Pkt 3. Priser och kostnader

Alla priser som anges i Webbutiken anges i svenska kronor. Beloppen inkluderar bokmoms om för närvarande 6%.

Avgift för frakt om normalt 39 SEK per försändelse tillkommer på ditt köp från Webbutiken. Ytterligare kostnader kan tillkomma om du inte löser ut ditt paket, vänligen se punkt 8 nedan.

Avvikelser i nämnda kostnader kan förekomma. Vi reserverar oss för eventuella skrivfel och felaktigt angivna priser på hemsidan och i Webbutiken.

Pkt 4. Betalningsalternativ

Faktura

Du kan välja att handla mot faktura med en betalningstid om 14 dagar.

Vid utebliven eller försenad betalning debiteras dröjsmålsränta samt en påminnelseavgift enligt lag.

Pkt 5. Leverans samt hävningsrätt vid försenade leveranser

Vi försöker alltid leverera din beställning så fort som möjligt. Vår leveranstid inom Sverige är upp till 10 helgfria vardagar.

Avvikelser i ovan nämnda leveranstider kan förekomma och i sådana fall kontaktar vi alltid dig och meddelar aktuell leveranstid. Givetvis gör vi allt vi kan för att leverera din beställning så snabbt som möjligt. Vid omfattande leveransförsening har du rätt att häva köpet. Om varan inte kan levereras till dig inom 30 dagar från det att du gjorde din beställning har du rätt att häva ditt köp, om vi inte kan komma överens om en ny leveranstid. Om du häver ditt köp kommer vi att återbetala det belopp som du har betalat så snart som möjligt och senast inom 14 dagar från det att vi tog emot ditt meddelande om hävning.

Om en vara inte finns på lager kontaktar vi dig och restnoterar varan. Vi kommer då att lämna information till dig om nytt leveransdatum. När vi får in den restnoterade varan skickar vi den omedelbart till dig. Om du inte önskar den restnoterade varan kan du alltid kontakta oss och avbeställa ditt köp, se kontaktuppgifter i punkt 1 ovan.

Det kan uppstå situationer som gör det omöjligt för oss att fullfölja en beställning, exempelvis om våra leverantörer inte kan fullfölja sina åtaganden gentemot oss. Vi reserverar oss från eventuella ersättningsanspråk från dig vid sådana situationer. Vi reserverar oss också för eventuell slutförsäljning eller för att produkter har utgått ur vårt sortiment.

Pkt 6. Ånger- och bytesrätt

För alla varor som du köper i Webbutiken har du 14 dagars ånger- och bytesrätt. Du utnyttjar din ånger- och bytesrätt genom att lämna eller skicka ett meddelande om detta till oss, info@batdok.com, inom 14 dagar från den dag då du tog emot varan eller hämtade den på Posten eller utlämningsstället. Du kan också använda dig av ett standardformulär för att utöva din ångerrätt, vilket finns på Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se).

Du står själv för returkostnader, såsom fraktkostnad, när du lämnar eller sänder tillbaka varan. Returer som skickas mot postförskott löses inte ut. Observera att du också står för risken vid återsändande av varan (dvs. risken för att varan skulle komma bort eller skadas under transporten). Skulle varan skadas eller komma bort med anledning av din retur så är det du som är betalningsansvarig. Vi ber dig att, om möjligt, returnera varan i originalemballage samt att ange ditt ordernummer. Om du vill byta varan ber vi dig också att ange vilket byte du önskar göra.

Vi kommer så snart som möjligt och senast inom 14 dagar från att vi mottagit ditt meddelande, förutsatt att vi då har mottagit varan eller fått bevis om att varan återsänts till oss, att återbetala det belopp som du har betalat för varan, inklusive övriga tillkommande kostnader såsom fraktkostnad. Avdrag kan då komma att göras för den eventuella värdeminskning som skett av varan till följd av att du har hanterat varan i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att du ska kunna fastställa varans huvudsakliga egenskaper och funktion.

Om du kontaktar oss innan din beställning har hunnit gå för plockning och packning kan vi annullera din beställning. Observera att önskemål om annullering måste bekräftas av oss vilket innebär att din beställning inte anses annullerad förrän vi har bekräftat detta.

Om du har frågor angående din ångerrätt är du välkommen att kontakta oss på e-post info@batdok.com, så hjälper vi dig.

Pkt 7. Reklamation

Du har rätt att reklamera en vara inom 3 år, under förutsättning att varan var felaktig vid leveranstillfället.

Du ska reklamera varan och således meddela oss om felet inom skälig tid från att du upptäckt felet. Om du reklamerar inom två månader från det att du upptäckt felet har du reklamerat inom skälig tid. Om du, efter att ha varit i kontakt med oss, blir ombedd att skicka tillbaka varan ska den skickas till Båtdokgruppen AB, Box 111, SE-471 22  Skärhamn.

Vi eller våra leverantörer kommer, när vi har mottagit varan, att ta ställning till om det rör sig om ett fel på varan. Om det rör sig om ett fel kommer vi att ersätta dig så snart som möjligt och senast inom 30 dagar från det att vi mottog varan från dig.

Notera att du står för transportrisken när du reklamerar din vara. Det innebär att om din vara går sönder eller försvinner under transporten så ansvarar du för detta och är således betalningsansvarig. Du ansvarar också för returfraktkostnaden för de varor som du reklamerar, men om din reklamation godkänns kommer vi att ersätta dig för de utlägg som du har haft med anledning av din reklamation, såsom returfraktkostnad. Se därför till att skicka med kopior på kvitton för dina utlägg med anledning av reklamationen.

Pkt 8. Outlösta paket

Tänk på att paket endast går att hämta ut under en tid om maximalt 14 dagar, varefter de sänds tillbaka till oss. Om du av någon anledning inte löser ut ditt paket som skickas till ett postombud, står du för kostnaderna för returfrakt och eventuell postförskottsavgift. Därutöver debiteras outlösta paket en avgift om för närvarande 95 SEK. Kostnad för outlösta paket kan debiteras kund i efterskott.

Pkt 9. Personuppgiftspolicy

Vi kommer att behandla dina personuppgifter. Det främsta syftet med att behandla dina personuppgifter är att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig som kund i Webbutiken och användare av våra tjänster. De uppgifter du förser oss med i samband med din order lagrar vi i vårt ekonomisystem på sådant sätt att ingen utomstående kan ta del av dem. Vi lämnar inte heller vidare uppgifter du förser oss med i någon form annat än där det krävs för att utföra din order, alternativt där detta har direkt relevans till de varor du köpt. Detta innebär att vi inte säljer, hyr ut, eller på något annat sätt nyttjar uppgifterna till någonting annat än för det syfte som de ursprungligen lämnats.

Vi har även som ambition att informera och underhålla dig som kund i Webbutiken, besökare på hemsidan, eller användare av våra tjänster samt tillhandahålla nyttiga och efterfrågade tjänster och varor. Vi behandlar därför även dina personuppgifter i syfte att du ska få relevant information, erbjudanden samt intressanta tjänster och varor från oss. Eventuell kommunikation av det slaget skickas via de kontaktuppgifter som du lämnar till oss. Genom att godkänna dessa villkor accepterar du att vi kan komma att sända sådana meddelanden till dig. Du har rätt att tacka nej till sådana utskick genom att antingen sända ett e-postmeddelande till oss eller använda dig av svarsfunktionen i de e-postmeddelanden, SMS eller andra meddelanden som vi skickar till dig.

De personuppgifter som kan komma att behandlas är främst sådana som du direkt eller indirekt lämnar till oss genom att handla i eller besöka Webbutiken eller på annat sätt utnyttja våra tjänster och erbjudanden, såsom namn, adress, personnummer, mobil- och telefonnummer samt e-postadress. Vi behandlar dina personuppgifter under den tid som du är kund hos oss samt utnyttjar våra tjänster eller erbjudanden.

Genom att godkänna dessa villkor, eller andra villkor i samband med vår hemsida eller Webbshop, eller genom att logga in eller handla i Webbutiken, samtycker du även till vår behandling av dina personuppgifter som den beskrivits ovan. Du har rätt att en gång om året, kostnadsfritt, få information om vilka personuppgifter vi har om dig och hur dessa används. Begäran ska göras skriftligen till oss, se kontaktuppgifter ovan under punkt 1. Du har också alltid rätt att skriftligen begära rättelse av felaktiga personuppgifter och du kan när som helst återkalla ditt lämnade samtycken.

Pkt 10. Cookies

Vi använder cookies på hemsidan för Webbutiken. När du besöker Webbutiken sparas därför cookies på din dator. En cookie är en fil som innehåller en identifikation från din webbläsare, dock inga personuppgifter. Vi använder s.k. sessionscookies, vilka används för att hålla reda på din inloggning (om du är inloggad) och din kundkorg när du handlar. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Genom att ha din webbläsare inställd på att acceptera cookies och besöka hemsidan för Webbutiken accepterar du vårt användande av cookies. Om du inte accepterar användning av cookies kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar cookies eller så att den informerar dig om en webbsida använder cookies. Om du stänger av cookies kommer du inte att kunna handla i Webbutiken eftersom både kundkorgen och inloggningen kräver cookies för att fungera. Du kan däremot titta runt i Webbutiken utan att ha cookies aktiverat.

Pkt 11. Överlåtelse

De rättigheter och skyldigheter som följer genom ditt köp och genom dessa Allmänna Villkor, kan inte överlåtas eller överföras av dig till tredje man. Det står dock oss fritt att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor.

Pkt 12. Gällande lag och tvistlösning

Dessa Allmänna Villkor lyder under svensk lag och eventuella tvister ska avgöras av svensk allmän domstol.

Kontakta oss om du är missnöjd med varor som du har beställt online från vår hemsida. Om du trots detta inte är nöjd kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (Allmänna reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm. Vi åtar oss inte att delta i alternativa tvistlösningsförfaranden, men kommer att ta slutlig ställning till denna fråga vid en uppkommen tvist.