Min bohuslänska bokhistoria

95 kr

Min bohuslänska bokhistoria är en mycket speciell och högst personlig bok. Den är helt olik allt som tidigare utgivits och svår att placera in i något etablerat fack. Den är definitift inte någon bibliografi som förtecknar allt vad som skrivits om Bohbuslän. Varje jämförelse med Aberstén och Tiselius erkända standardverk i ämnet är dermed utesluten. Ej heller är det en vanlig litteraturhistoria som resonerar kring stilar och strömningar. En biografi över bohusförfattare är också en missvisande beteckning. Vad är då boken och vad vill författaren förmedla? I centrum står författarens syn på, intresse för och kunskap om böcker som på något sätt skildrar Bohuslän. Utgångspunkten är den bibliofilt intresserade samlarens. Samlandet har givit såväl kunskap i ämnet som vida kontakter. Läsandet har väckt frågor och tankar. Behovet av analys och struktur har känts naturligt. Resultatet har blivit denna bok.

Vi möter här bohuslitteraturen genom drygt fyrahundra år. Själva kronologin ger en viktig struktur. Varje århundrade i bohuslitteraturen har sina tyngdpunkter, vilka ofta är speglingar av de almänna idé och lärdomshistoriska strömningarna i samhället som helhet. Så domineras sjuttonhundratalet av de stora naturvetenskapliga upptäckterna, artonhundratalets av frågorna kring näringsfriheten och det moderna industri samhällets framväxt med mera. Författaren ger i boken sin syn på de olika epokerna. Inom varje ämnesområde lyfts de intressanta författarna och verken fram. I en del fall är det de stora monumentala verken, i andra fall blott småskrifter och pamfletter.

Urvalet är givetvis lika subjektivt som inledningen och båda kan säkerligen både diskuteras och kritiseras. Man kan dock konstatera att botaniserandet bland den omfattande bohuslitteraturen under sakkunnig ledning är mycket givande för såväl den litterärt som den rent bokhistoriskt intresserade. För den som är intresserad av Bohuslän i allmänhet ger boken ett vidgat perspektiv och många underbara stunder.

Kategori:

Ytterligare information

Författare

Per-Henrik Berthelius

Antal sidor

224

Utgivningsår

1988

Format

150 x 300 mm

ISBN

91-970570-9-6

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Min bohuslänska bokhistoria”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *